مسابقه صندلی مقوایی 93

همزمان با هفته پژوهش ، موسسه آموزش عالی مغان برگزار میکند.

همزمان با هفته پژوهش ، موسسه آموزش عالی مغان برگزار میکند.

·        نحوه ثبت نام در مسابقه

هر تیم حداکثر شامل 3نفر میتواند باشد.

حق شرکت در مسابقه برای هر صندلی مبلغ 100000ریال میباشد.


جهت ثبت نام بایستی به نشانی پارس آباد-خیابان امام-پایین تر از مصلی، موسسه غیرانتفاعی مغان، طبقه دوم ، امور فرهنگی و دانشجویی مراجعه نمایید.

شرکت برای عموم دانشجویان ،اساتید ، کارمندان مراکز دانشگاهی و دانش آموزان دبیرستانی آزاد میباشد.

همراه داشتن کارت شناسایی هنگام ثبت نام و روز مسابقه ضروری میباشد.


آخرین مهلت ثبت نام:پایان ساعت اداری 19 آذرماه 1393

زمان برگزاری :25آذرماه 1393(روز پژوهش)

ساعت برگزاری متعاقبا اعلام خواهد گردید