مسابقه صندلی مقوایی 93

همزمان با هفته پژوهش ، موسسه آموزش عالی مغان برگزار میکند.

همزمان با هفته پژوهش ، موسسه آموزش عالی مغان برگزار میکند.

تمامی شرکت کنندگان لازم است قسمت قوانین را به دقت بررسی نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در همان صفحه مطرح نمایند.