مسابقه صندلی مقوایی 93

همزمان با هفته پژوهش ، موسسه آموزش عالی مغان برگزار میکند.

همزمان با هفته پژوهش ، موسسه آموزش عالی مغان برگزار میکند.

این مسابقه با رویکردهای آموزشی و پژوهشی در زمینه محیط زیست  و مواد بازیافتی  و همچنین مفاهیم استاتیکی و سازه‌ای و برای اولین بار در منطقه برگزار میگردد.